,,Poczet Królów i Książąt Polskich w medalierstwie”

Wystawa medali ukazująca poczet królów i książąt polskich pochodząca ze zbiorów regionalisty łukowskiego – Cezarego Miazka (2015 r.)