Spotkanie z historykiem dr hab. Marią Starnawską nt. zakonu templariuszy

przez | 15 listopada 2018

Dr hab. Maria Starnawska jest kierownikiem Zakładu Historii Dawnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, znaną badaczką historii Kościoła i kultury religijnej w Polsce średniowiecznej, autorką prac na temat dziejów zakonu i kapituł w średniowieczu, symboliki Drzwi Gnieźnieńskich, dziejów pielgrzymek, kultu świętych oraz ich relikwii. Skąd templariusze wzięli się na tych terenach? Okazuje się, że ich sprowadzanie na ziemie polskie mogło być jednym z przejawów udziału Polaków w ruchu krucjat w Ziemi Świętej. Książęta piastowscy obsadzali templariuszy w newralgicznych miejscach swoich księstw. Z fundacjami Henryka Brodatego prawdopodobnie związane były posiadane na krótko przez templariuszy dobra na wschodnim pograniczu Mazowsza oraz w Łukowie.

Więcej na temat zakonu templariuszy na naszych ziemiach można będzie dowiedzieć się podczas sesji. Serdecznie zapraszamy!