Tu mieszkaliśmy – historia łukowskich Żydów

Wystawa stała poświęcona historii życia ludności żydowskiej, która mieszkała w Łukowie i na terenie Ziemi Łukowskiej przed wybuchem II wojny światowej.