Wernisaż wystawy ,,Niepodległość harcerstwem znaczona. 100 rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego” w Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 18 marca 2019

Wystawa jest częścią jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Oba wydarzenia zostały objęte specjalnym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Składa się z 27 plansz informacyjnych, licznych pamiątek, zdjęć, kronik, rękopisów, pocztówek i znaczków harcerskich, oryginalnych eksponatów z epoki oraz dokumentów opowiadających o bogatej historii organizacji na przestrzeni 100 lat, a także pozwalających zaakcentować ważne dokonania jej członków w tych niebywale trudnych dla Ojczyzny czasach. Jej pomysłodawcami i autorami są Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Chorągiew Lubelska ZHP w Lublinie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, natomiast łukowską jej część przygotowali harcerze Hufca ZHP Łuków wspólnie z pracownikami muzeum. Ekspozycję będzie można oglądać do 15 maja br. Zapraszamy serdecznie.