Wielkie ssaki epoki lodowcowej

Na wystawie eksponowane są szczątki (głównie kości i elementy uzębienia) najbardziej imponujących zwierząt lądowych epoki lodowcowej, żyjących niegdyś na terenie naszego kraju, takich jak mamut, słoń leśny, nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, renifer, tur oraz prażubr (2018 r.).