Wystawy stałe

,,W POLU I W ZAGRODZIE”

  • narzędzia rolnicze, stroje ludowe i wyposażenie domostw z końca XIX i początku XX wieku.

,,NIE TYLKO MIÓD”

  • wystawa prezentująca historię pszczelarstwa Ziemi Łukowskiej.

,,ŁUKOWSKIE AMONITY”

  • zbiór skamielin tj. szczątków wymarłych zwierząt z czasów jurajskich odkrytych w okolicach Łukowa.