Zaproszenie na wernisaż wystawy fotograficznej Andrzeja Bednaruka pt. ,,Łuków jaki jest”

przez | 2 lutego 2023

Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej wieloletniego pracownika placówki p. Andrzeja Bednaruka pt. „Łuków jaki jest”, który odbędzie się w dniu 3 lutego 2023 r. (piątek)    o godz. 16.30 w gmachu naszego Muzeum.

Andrzej Bednaruk – od 1986 r. pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie. Od początku swojej pracy zajmuje się dokumentowaniem fotograficznym obiektów architektury ludowej regionu łukowskiego. Zgromadził bogate zbiory fotograficzne miejsc pamięci na terenie Ziemi Łukowskiej. Dokumentuje również wydarzenia z życia muzeum. Jego prace fotograficzne jak również wykonane reprodukcje starych zdjęć i pocztówek są wykorzystane do aranżacji wystaw stałych i czasowych.  Wykonane przez p. Andrzeja zdjęcia znajdują się w wielu przewodnikach, wydawnictwach, mapach, kalendarzach i pocztówkach związanych z historią naszego regionu jak również w publikacjach o zasięgu ogólnopolskim. Współorganizator wielu konkursów fotograficznych i plastycznych w tym cyklicznego międzynarodowego konkursu pt. ,,Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych oddział w Łukowie. Dokumentuje działalność twórczą artystów i twórców ludowych naszego regionu. Zaangażowany w przygotowania wielu wystaw stałych, czasowych oraz plenerowych, jak również stoisk promujących Muzeum Regionalne. Jest współautorem artykułu ,,Kultura ludowa w zbiorach fotograficznych Muzeum Regionalnego w Łukowie”. W 2021 r. otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.