Kontakt

Muzeum Regionalne w Łukowie

ul. Piłsudskiego 19

21 – 400 Łuków

Tel./fax. (25) 798 27 16

NIP:  825-10-25-987          REGON:  710005120

e-mail: biuro@muzeum.lukow.pl

muzeumlukow.bip.gov.pl
Facebook

Dyrektor Muzeum – Mariusz Burdach

Główny księgowy – Andrzej Witczuk