Biblioteka

 

Księgozbiór biblioteczny Muzeum Regionalnego w Łukowie zawiera ponad 2000 woluminów z zakresu dziedzin reprezentowanych w muzeum: etnografii, historii sztuki, historii regionu oraz muzealnictwa. Zbiór biblioteczny jest udostępniany pracownikom naukowym, nauczycielom, studentom i młodzieży szkolnej. Z księgozbioru można korzystać na miejscu w muzeum. Księgozbiór uzupełnia 78 egzemplarzy prac magisterskich i dyplomowych przekazanych przez absolwentów uczelni korzystających z konsultacji oraz dokumentów i materiałów znajdujących się w naszym muzeum, dotyczących miasta Łukowa i regionu łukowskiego.

Muzeum posiada w swych zbiorach ok. 5000 negatywów oraz przeźroczy. Są to zdjęcia zabytków już prawie nieistniejącej drewnianej architektury wsi, jak też innych zabytków znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego (wiele z nich już nie istniejących), a także dokumentację fotograficzną wystaw, plenerów, pozostałych wydarzeń kulturalnych, powiatowych i miejskich obchodów świąt narodowych oraz reprodukcję zdjęć do celów ekspozycyjnych.