Świadkowie historii. Opuszczone – ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne płd. – wsch. Polski.

Wystawa powstała dzięki współpracy naszego muzeum z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych  w Warszawie. Autorem wystawy jest Monika Rzepiejewska.
Wystawa porusza problem cerkwi znajdujących się na terenie historycznej greckokatolickiej eparchii przemyskiej w obecnych granicach Polski, które w wyniku powojennych przesiedleń ludności ukraińskiej utraciły swoich gospodarzy. Od czasu przesiedleń cerkwie zaczęły znikać z polskiego krajobrazu. Szacuje się, że z około 650 cerkwi istniejących na tym terenie w 1945 r. do dziś pozostało około 350. Tylko nieliczne pełnią swoją pierwotną funkcję gromadząc grekokatolików. Wiele z nich służy jako kościoły, kilka świątyń gromadzi wyznawców prawosławia, niektóre pełnią świeckie funkcje. Są i takie, które nieużytkowane od lat, popadają w coraz większą ruinę.
Jest to już czwarta odsłona wystawy. Po raz pierwszy eksponowana była w październiku 2013 r. na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 r. wystawę można było oglądać w atrium Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II., a następnie  przy cerkwi w Łopience. Wystawę w łukowskim muzeum będzie można obejrzeć do 20 kwietnia 2017 r.