„Huta Dąbrowa kolebką przemysłu szklarskiego w powiecie łukowskim”

Wystawa starych urządzeń, rzeczy, pamiątek, zdjęć, dokumentów oraz wyrobów szklanych pochodzących z Huty Szkła Gospodarczego w Hucie Dąbrowa (gm. Krzywda) (2016 r.).