Opis wizytacji łukowskiego kościoła farnego sporządzony przez ks. Kochańskiego, 1781 r.