Pocztówka z Sienkiewiczem

przez | 30 marca 2016

 

Regulamin:

1. Organizatorzy

Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

2. Cele konkursu

Wykonanie ilustracji związanej z osobą Henryka Sienkiewicza (tj. portret, miejsce związane z pisarzem, scena lub bohater/bohaterka z dowolnie wybranej powieści lub noweli Henryka Sienkiewicza). Ilustracja zostanie wydana w formie pocztówki dla uczczenia Roku Henryka Sienkiewicza 2016.

3. Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Warunki uczestnictwa

  • Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną (akryl, akwarele, tempery, ołówek, techniki mieszane i inne).

  • Prace powinny być wykonane w formacie A 4.

  • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko, klasę, szkołę autora, imię i nazwisko opiekuna oraz tytuł pracy.

5. Nagrody

Powołane przez organizatorów jury oceni prace konkursowe w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe

  • szkoły gimnazjalne

  • szkoły ponadgimnazjalne

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Wystawa

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez organizatorów

w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie. Najciekawsza praca zostanie wydana w formie pocztówki. Pocztówka zostanie zaprezentowana podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.

7. Termin składania prac

Prace należy składać w terminie do 31 maja 2016 r. do godz. 15.30 w gmachu Muzeum Regionalnego

w Łukowie ul. Piłsudskiego 19, 21 – 400 Łuków, tel. 25-798-27-16.

8. Ogłoszenie wyników

Termin ogłoszenia wyników konkursu oraz uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony

w lokalnych mediach.

9. Postanowienia końcowe:

  • Prace przechodzą na własność Organizatorów.

  • Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U.Nr133,poz. 833 z późn. zm.).

  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu i wizerunku fotografowanych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.