Edukacja

DSC_9892xDSC_9393x

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Edukacja młodego pokolenia, a także przekazywanie dzieciom i młodzieży szkolnej tradycji zarówno ludowych jak i narodowych stanowi jeden z głównych celów statutowych naszej placówki. Oprócz przechowywania zbiorów i organizacji wystaw Muzeum Regionalne w Łukowie proponuje również szeroko rozumianą działalność edukacyjną, która wiąże się z prowadzeniem lekcji muzealnych, związanych tematycznie z aktualnymi ekspozycjami oraz wydarzeniami, a także poświęconych historii Ziemi Łukowskiej. Muzeum współpracuje ze szkołami i przedszkolami z terenu miasta i powiatu. Współpraca ta wyraża się w organizowaniu prelekcji oraz krótkotrwałych ekspozycji w szkołach i placówkach oświatowych, jak również organizowaniu konferencji popularnonaukowych.  Prowadzimy także warsztaty z zakresu tradycyjnej twórczości ludowej (warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, rzeźbiarskie, fotograficzne oraz  z zakresu robótek ręcznych w okresie ferii zimowych), organizujemy gry miejskie, a także konkursy tematyczne, związane z etnografią, historią i przyrodą naszego regionu.

Zapraszamy do współpracy.