Pocztówka z Sienkiewiczem

Wystawa pokonkursowa prac plastycznych, którego tematem była postać i twórczość naszego wielkiego pisarza i noblisty – Henryka Sienkiewicza (2016 r.).