Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”

przez | 8 listopada 2017

Regulamin konkursu  „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”:

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.
Zasady konkursu:
1. Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.
2. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.
3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 15.12.2017 r.
4. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie w trakcie przesyłki.
5. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorowi praw autorskich do celów publikacji i promocji.

7. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie zwycięzców nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.