Konferencja popularnonaukowa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

przez | 13 września 2019

Organizatorami konferencji było Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne ,,Orlik” w Łukowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Podczas konferencji zostały wygłoszone interesujące i ciekawe referaty, które przybliżyły wszystkim uczestnikom tragiczne wydarzenia tamtych lat. Referaty zostały przedstawione w sposób bardzo przekrojowy, z wyeksponowaniem najważniejszych wydarzeń. Nie zabrakło ciekawostek, których trudno szukać w podręcznikach do historii.

Tematyka referatów była następująca: dr Mariusz Sawa z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Lublinie wygłosił referat pt.„Nazizm i komunizm wobec Polski i Polaków”; Marcin Gomółka – nauczyciel Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, wieloletni członek TPZŁ, wygłosił referat pt.„Geneza wybuchu II wojny światowej”; Michał Mojski – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, wygłosił referat pt. „Łuków w czasie II wojny światowej”.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii Henryka Nowosielskiego pseud. ,,Vickers” pt. ,,Ci, co przetrwali przeciwności…” oraz ekspozycja książek o tematyce wojennej pochodzących ze zbiorów łukowskiej Biblioteki Pedagogicznej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.