Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla pracowników Muzeum Regionalnego w Łukowie

przez | 5 maja 2023
Kolejne Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostały przyznane Łukowianom przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Muzeum Regionalnego w Łukowie. Ich oficjalne wręczenie odbędzie się w dniu 13 maja 2023 r. podczas Nocy Muzeów. Odznaki otrzymają pracownicy Muzeum Regionalnego w Łukowie: Pani Elżbieta Domiańczyk oraz Pan Andrzej Bednaruk.
 
Andrzej Bednaruk – pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie od 1986 r. Zajmuje się konserwacją eksponatów znajdujących się w zbiorach muzeum. Współpracuje z muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi. Od początku swojej pracy dokumentuje obiekty architektury ludowej naszego regionu. Zgromadził bogate zbiory fotograficzne miejsc pamięci na terenie powiatu łukowskiego. Jego zdjęcia znajdują się w wielu przewodnikach, wydawnictwach, mapach, kalendarzach i pocztówkach związanych z historią naszego regionu jak również w publikacjach o zasięgu ogólnopolskim. W 2021 r. otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Elżbieta Domiańczyk – pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie od 1974 r. W muzeum pełni funkcję przewodnika muzealnego. Brała udział w pracach nad pozyskaniem unikatowej kolekcji dywanów dwuosnowowych autorstwa Dominiki Bujnowskiej oraz obrazów o tematyce religijnej tzw. oleodruków do zbiorów muzealnych. Prowadzi warsztaty ludowe dla dzieci i młodzieży, które mają za zadanie popularyzację i kontynuację tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na terenie naszego regionu. Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. W 2021 r. otrzymała dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.