Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla kolejnych pracowników muzeum i twórczyni ludowej

przez | 16 listopada 2023

Miło nam poinformować, że 17 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie odbędzie się wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Odznaczenia otrzymają Panie: Agnieszka Szaniawska, Edyta Sak oraz Elżbieta Sadło. Poniżej prezentujemy osiągnięcia laureatek w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Agnieszka Szaniawska

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie. Kurator wielu wystaw muzealnych stałych i czasowych. Organizator sesji popularnonaukowych propagujących historię regionu wśród mieszkańców powiatu łukowskiego. Autor licznych konkursów wiedzy i plastycznych o tematyce regionalnej. Pomysłodawca projektu pt. „Opowiedz nam historię …” w ramach którego gromadzone są opowieści i wspomnienia mieszkańców Łukowa i regionu. Prowadziła prelekcje dla młodzieży i dorosłych pt. „Spacerem po dawnym Łukowie” oraz „11 listopada 1918 r. w Łukowie”. W latach 2006 – 2018 była prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych oraz Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej, propagując wśród młodzieży kulturę ludową naszego regionu. Autor publikacji „Na Ludowo w Łukowie” wydanej z ramach realizacji zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek zespołu redakcyjnego wielu wydawnictw związanych z Ziemią Łukowską m.in. Zeszytów Łukowskich, publikacji pt. „Miejsca pamięci powstania styczniowego na Ziemi Łukowskiej”, publikacji pt. „A to ludowe i polskie właśnie… Twórczość rzeźbiarza Mieczysława Gaja”, zestawu pocztówek pt. „Łuków w grafice Henryka Hryciuka”. Autorka mapy ściennej pt. „Powstanie styczniowe w powiecie łukowskim 1863-2013”. Występowała w wielu programach telewizyjnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, propagujących historię Ziemi Łukowskiej.

Edyta Sak

Wieloletni pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie. Od wielu lat prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych warsztaty ludowe z zakresu plastyki obrzędowej,  mające na celu popularyzację i kontynuację tradycji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na terenie Ziemi Łukowskiej oraz poza jej granicami. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Bierze udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych. Zaangażowana w organizację wystaw plenerowych odbywających się na terenie powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego.

Elżbieta Sadło

Twórczyni ludowa w dziedzinie plastyki zdobniczej – zabawki choinkowe. Od 2014 roku członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje członkom Klubu Seniora w Klimkach, który powstał w ramach projektu „Teraz pora na seniora” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Była wiceprezesem Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Współpracuje z instytucjami kulturalnymi na terenie miasta i powiatu. Brała udział w licznych konkursach, wystawach, plenerach, jarmarkach ludowych promując kulturę ludową naszego regionu. Prowadzi liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży kultywujące dawne tradycje tj. zdobienie pisanek metodą batikową, robienie zabawek i pająków ze słomy. W 2020 r. zdobyła tytuł Kobiety Roku Gminy Łuków.