Spotkanie z mjr Marianem Chmielewskim członkiem brygady Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

przez | 16 marca 2018

W spotkaniu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób swój referat wygłosił także Ryszard Grafik, który przybliżył historię ruchu partyzanckiego na ziemi łukowskiej, opisał powojenną rzeczywistość oraz funkcjonowanie w niej antykomunistycznych organizacji i ruchów. W wydarzeniu uczestniczył także dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Mariusz Burdach. Na pełną wspomnień lekcję historii zaprosił mieszkańców Bartłomiej Bryk, organizator lokalnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie zakończyła projekcja filmu pt. „Generał Nil”.