,,Tworzyłem dla Was…” – wystawa poświęcona Piotrowi Czubaszkowi w Muzeum Regionalnym w Łukowie

przez | 15 lipca 2022

,,Tworzyłem dla Was…” to tytuł wystawy poświęconej zmarłemu przed rokiem artyście rzeźbiarzowi Piotrowi Czubaszkowi, której otwarcie miało miejsce w dniu 13.07.2022 r. na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Łukowie. To wyraz pamięci o zmarłym łukowskim rzeźbiarzu ludowym. W wydarzeniu wzięło udział licznie grono znajomych i przyjaciół Piotra, jego najbliższa i dalsza rodzina oraz osoby związane z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej. Na wystawie znalazło się wiele prac wykonanych przez Piotra Czubaszka, przekazanych przez osoby prywatne oraz będące w zbiorach muzealnych, a także zdjęcia, statuetki i dyplomy dokumentujące dokonania artysty i jego pracę twórczą.

W tym dniu odbyło się także podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,Łukowskie rzeźby Piotra Czubaszka”. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Głosami uczestników spotkania, pierwsze miejsce zdobyła praca Edyty Cizio, drugie miejsce – praca Aleksandry Koziej, natomiast trzecie miejsce zajęła praca Zuzanny Oknińskiej. Nagrodami w konkursie były dyplomy oraz pamiątkowe rzeźby przedstawiające sowy siedzące na harmonijce ustnej wykonane przez znanego i cenionego w środowisku łukowskim artystę rzeźbiarza Roberta Sadło. Podczas wydarzenia nastąpiło również oficjalne nadanie pracowni rzeźbiarskiej imienia Piotra Czubaszka, w której na co dzień tworzył. W pracowni będzie można oglądać jego prace do końca wakacji.

Piotr Czubaszek był znanym i lubianym w szerokim gronie rzeźbiarzem ludowym. Należał do łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz do Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, gdzie przez wiele kadencji sprawował funkcję prezesa. Tworzył rzeźby i płaskorzeźby. Rzeźbił głównie postacie świętych, kwiaty oraz ornamenty roślinne. Można go było spotkać w jego pracowni znajdującej się na dziedzińcu łukowskiego muzeum. Regularnie brał udział w wystawach, konkursach, pokazach i warsztatach plenerowych. Jego prace wystawiane są w wielu muzeach w Polsce, jak również w Europie i USA. Brał udział w licznych plenerach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą.

Zamiłowanie do twórczości ludowej starał się przekazywać młodszemu pokoleniu, prowadząc przy Muzeum Regionalnym w Łukowie ,,szkółkę rzeźbiarską”, popularyzując rzeźbę ludową wśród dzieci i młodzieży. Nie ukrywając swoich tajemnic warsztatowych uczył młodych adeptów trudnej sztuki rzeźbienia, przy zachowaniu treści i formy rzeźby ludowej naszego regionu. Za pracę z młodzieżą w „szkółce rzeźbiarskiej” jako opiekun oraz za całokształt twórczości otrzymał w roku 2019 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową ,,ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, a także wiele podziękowań, nagród i dyplomów za prowadzone pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w łukowskim muzeum oraz w szkołach i placówkach oświatowych. Miał 58 lat, kiedy pokonała go choroba. Zmarł 13.07.2021 r.

Organizatorami wydarzenia było Muzeum Regionalne w Łukowie, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.