„W boju i na paradzie. Aspekty użycia husarii od czasów ostatnich Jagiellonów do początków XVIII stulecia”. Konferencja naukowa na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum.

przez | 18 lutego 2019


15 lutego 2019 roku delegacja naszego muzeum miała zaszczyt uczestniczyć w pierwszej z sesji naukowych, inaugurujących Rok Wazowski na Zamku Królewskim w Warszawie. Wykłady, poświęcone dziejom, uzbrojeniu i organizacji husarii w Polsce i na Litwie, wygłosili: dr Tomasz Mleczek, prof. dr hab. Marek Plewczyński, dr Radosław Sikora, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr Przemysław Gawron, dr hab. Konrad Bobiatyński, dr Piotr Kroll i dr Zbigniew Hundert. Wykładom towarzyszył pokaz fechtunku historycznego z epoki Wazów oraz zwiedzanie wystawy „Król się żeni! Rolka sztokholmska – skarb Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Wydarzenia Roku Wazowskiego nawiązują do 400-nej rocznicy ukończenia budowy rezydencji królewskiej w Warszawie przez Zygmunta III Wazę.