Ziemia Łukowska – miejsce przyjazne pszczołom – II edycja konkursu fotograficznego

przez | 13 czerwca 2022

Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Firma Syngenta Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym o tematyce pszczelarskiej.

Szczegóły w regulaminie.

Regulamin Ziemia łukowska miejsce przyjazne pszczołom.

Oświadczenie – Ziemia Łukowska – miejsce przyjazne pszczołom

Regulamin konkursu:

ORGANIZATOR:

1. Muzeum Regionalne w Łukowie

PARTNERZY:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
  2. Syngenta Polska Sp. z o.o.

CEL KONKURSU:

1. Zachęcenie do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów.

2. Zachęcenie do tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej.

ZASADY KONKURSU:

1. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca przyjazne pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej (tj. kwiaty, łąki kwietne, ogrody, balkony, ule, pasieki i inne miejsca związane z pszczołami).

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub zawodowo.

3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18.

II kategoria – dorośli.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 31.07.2022 r. na adres e-mail: muzeum.lukow@interia.pl

5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej https://muzeum.lukow.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Łukowie.

7. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sierpniu 2022 r. podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej.

NAGRODY:

1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Łuków, czerwiec 2022 r.