Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym pt. „Przedmioty z PRL-u”

przez | 17 kwietnia 2024

Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej    zapraszają wszystkie dzieci oraz młodzież szkolną do udziału w sentymentalnym konkursie plastycznym pt. „Przedmioty z PRL-u”. Zadaniem jego uczestników będzie przedstawienie w formacie A4 dowolnego przedmiotu codziennego użytku używanego w czasach PRL-u (lata 1945-1989  –  telewizor, pralka, odkurzacz,       radio, lodówka, telefon itp.), narysowanego dowolną techniką plastyczną (ołówek, farby, kredki, pastele, tusz itp.). Na prace czekamy do 10 maja 2024 r.. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów     zwycięzcom oraz osobom wyróżnionym nastąpi podczas tegorocznej  Nocy Muzeów w dniu 18 maja br. Serdecznie zachęcamy do udziału. Poniżej                 zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego „Przedmioty z PRL-u”.

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Cel: Popularyzacja wiedzy o życiu codziennym w PRL-u.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych               i ponadpodstawowych z powiatu łukowskiego.

 2. Prace konkursowe powinny przedstawiać dowolny przedmiot codziennego użytku z czasów PRL-u (lata 1945-1989), narysowany dowolną techniką       plastyczną płaską (ołówek, farby, kredki, pastele, tusz itp.).

 3. Format pracy A4.

 4. Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę.

 5. Praca powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:

imię i nazwisko,

nr telefonu,

klasa, nazwa szkoły,

imię i nazwisko opiekuna.

 1. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 2. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 10.05.2024 r. o godz. 16.00.

 3. Wraz z pracą należy złożyć wypełniony formularz oświadczenia.

 4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka, samodzielność wykonania pracy.

 5. Organizator ma prawo odrzucić prace niezgodne z regulaminem.

 6. Prace przechodzą na własność organizatora.

 7. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

 8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne

w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza w mediach i publikacjach.

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac

w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 2. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

Wyniki i nagrody:

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

1) klasy I – III,

2) klasy IV – VIII,

3) szkoły ponadpodstawowe.

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie w dniu 18 maja 2024 roku podczas Nocy Muzeów 2024.

 3. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej podczas Nocy Muzeów.

 

Do pobrania:

Regulamin-konkursu-prl

Oświadczenie uczestnika konkursu Przedmioty PRL