Zaproszenie do udziału w konkursie pt. ,,Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej”

przez | 11 kwietnia 2024
Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza do udziału w konkursie pt. ,,Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie zapisu wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń w dowolnej formie (opowiadanie, pamiętnik, wywiad) opisujących osoby, miejsca, wydarzenia historyczne, dawne obrzędy i zwyczaje związane z Ziemią Łukowską. Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu. Na prace czekamy do 7 czerwca 2024 r.
 
Regulamin konkursu o tematyce regionalnej pt. ,,Wspomnienia z Ziemi Łukowskiej”
 
1. Organizatorzy
– Muzeum Regionalne w Łukowie,
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.
 
2. Cel konkursu
– Propagowanie historii Ziemi Łukowskiej,
– Rozwijanie zamiłowania do poszukiwania i utrwalania informacji o regionie.
 
3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie zapisu wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń w dowolnej formie (opowiadanie, pamiętnik, wywiad) opisujących osoby, miejsca, wydarzenia historyczne, dawne obrzędy i zwyczaje związane z Ziemią Łukowską.
 
III. CEL KONKURSU
 
4. Założenia konkursu:
– Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
I kategoria – szkoła podstawowa
II kategoria – szkoła średnia
III kategoria – dorośli
– Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Do pracy można dołączyć zdjęcia i dokumenty.
– Tekst powinien opisywać prawdziwą historię.
– Założenia techniczne: maksymalnie do 10 stron tekstu, czcionka rozmiar 14.
– Prace konkursowe należy przesłać do 7 czerwca 2024 r. na adres email: muzeum.lukow@interia.pl lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem, które można pobrać ze strony internetowej muzeum lub w gmachu muzeum.
– Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację przekazanych wspomnień w publikacjach, prasie, mediach społecznościowych oraz stronie internetowej muzeum.
– Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez organizatorów.
– Dyplomy i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania w gmachu Muzeum Regionalnego. Termin spotkania zostanie podany na stronie Facebook naszego muzeum i w lokalnych mediach.
 
5. Kryteria oceniania prac:
– Zgodność z regulaminem konkursu
– Oryginalność ujęcia tematu
– Zgodność z prawdą historyczną.
 
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu.
 
Do pobrania: